Zdroje plnění cílů

Základním zdrojem je plnění Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

 • uplatňování principů významů prostředí podle R. Dreikurse
 • uplatňování prvků projektů Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole a Zdravá abeceda
 • plánování dle teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera
 • kurikulum předškolní výchovy a materiálů NOMI
 • analýza podmínek pedagogické evaluační činnosti
 • odborná literatura zejména z nakladatelství Portál, časopis Informatorium, poznatky z DVPP
 • portál RVP pro předškolní vzdělávání.

Význam prostředí podle R. Dreikurse:

 • žije-li dítě v ovzduší nevraživosti, naučí se nenávidět
 • žije-li dítě v ovzduší ustavičné kritiky, bude v celém životě odsuzovat druhé
 • žije-li dítě v ovzduší výsměchu, bude pociťovat nejistotu vůči všem
 • žije-li dítě v ovzduší výčitek, bude ho stále srážet pocit viny
 • žije-li dítě v ovzduší snášenlivosti, učí se být trpělivé
 • žije-li dítě v ovzduší přítomnosti, bude mít pocit spravedlnosti
 • žije-li dítě v ovzduší oceňování, bude umět kladně hodnotit druhé
 • žije-li dítě v ovzduší bezpečí, bude v budoucnu důvěřovat druhým
 • žije-li dítě v ovzduší povzbuzování, nebude mu chybět smělost
 • žije-li dítě v ovzduší uznání, nabude sebedůvěry
 • žije-li dítě v ovzduší přátelství a lásky, bude nacházet lásku všude ve světě a bude ji samo umět projevovat