Program, nabídka

Školní vzdělávací program „Svět dítěte“ vychází z Kurikula pro předškolní výchovu a materiálů NOMI

Škola zajišťuje odbornou logopedickou péči – speciální třída pro děti s vadami řeči. Mohou být umisťovány děti ze všech MŠ po dohodě se zákonnými zástupci a po doporučení odborníků – spolupráce s PPP – odborné vedení. V mateřské škole integrujeme zdravotně postižené děti, včetně zajištění odborné péče.

Nabídka v rámci ŠVP pro nejstarší předškolní děti:

 • anglický kroužek
  (děti se hravou formou seznamují se základy anglického jazyka)
 • hra na flétnu
  (děti se učí správnému dýchání, rytmu, seznamují se se základy notové osnovy,
  kroužek pro děti se zájmy o hudební a hudebně pohybové činnosti)
 • výtvarný kroužek
  (formou různých výtvarných technik děti tvoří výrobky, dekorace, obrázky)
 • logopedický kroužek
 • plavecký výcvik
  (probíhat bude v Hlinsku v Čechách)

Motto: „Pro dítě předškolního věku je daleko důležitější, jak se v mateřské škole cítí, než to, co umí a zná – neboť poznatky je možné doplnit i později, avšak životní zkušenost, respektive pozitivní životní zkušenost, kterou dítě v útlém věku získá je plnohodnotně nenahraditelná.“