Pro rodiče

Samostatnost a zodpovědnost dněšních dětí

Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky

Celoroční aktivity pro předškolní děti.

no images were found

 

Česká obec sokolská  připravila pro děti mateřských škol  projekt, jehož  záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí. Sedm tříd z našich mateřských škol v našem městě se do toho projektu zapojilo. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
V rámci projektu není  záměrem, aby děti vzájemně soupeřily, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak  pohybové aktivity se zaměřují na respektování a rozvoji individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.
Děti v mateřských školách plní průběžně aktivity, které jsou popsány v sešitku (jsou rozlišeny dle věku dětí) – děti si vylepují samolepky po splnění dané aktivity. Aktivity odpovídají jejich věku a vzdělávacímu programu školy.
Cílem projektu je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

                                                                          Eva Niklová, Mateřská škola  Chotěboř

 

 

 

Význam čtení pro děti předškolního věku

Význam čtení pro děti předškolního věku

 

 

 

Naše školka bruslí

Předškolní  děti z  mateřské školy v ulici  Březová  a Svojsíkova   se  s nadšením zapojily do realizace projektu  HC Chotěboř – Naše školka bruslí. Po  dobu provozu  ledové plochy  na zimním stadionu si budou děti střídavě každý týden nazouvat brusličky, používat  nezbytné  ochranné pomůcky a s nadšením vyrážet na led.

naše školka