Pro rodiče

Samostatnost a zodpovědnost dněšních dětí

Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky

Celoroční aktivity pro předškolní děti.

 

Česká obec sokolská  připravila pro děti mateřských škol  projekt, jehož  záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí. Sedm tříd z našich mateřských škol v našem městě se do toho projektu zapojilo. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
V rámci projektu není  záměrem, aby děti vzájemně soupeřily, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak  pohybové aktivity se zaměřují na respektování a rozvoji individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.
Děti v mateřských školách plní průběžně aktivity, které jsou popsány v sešitku (jsou rozlišeny dle věku dětí) – děti si vylepují samolepky po splnění dané aktivity. Aktivity odpovídají jejich věku a vzdělávacímu programu školy.
Cílem projektu je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

                                                                          Eva Niklová, Mateřská škola  Chotěboř

 

 

 

Význam čtení pro děti předškolního věku

Význam čtení pro děti předškolního věku

 

 

 

Naše školka bruslí

Předškolní  děti z  mateřské školy v ulici  Březová  a Svojsíkova   se  s nadšením zapojily do realizace projektu  HC Chotěboř – Naše školka bruslí. Po  dobu provozu  ledové plochy  na zimním stadionu si budou děti střídavě každý týden nazouvat brusličky, používat  nezbytné  ochranné pomůcky a s nadšením vyrážet na led.

naše školka