POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ U DĚTÍ, KTERÉ JSOU ŽÁKY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL V ČR

POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ U DĚTÍ, KTERÉ JSOU ŽÁKY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL V ČR

Děti, které dovršily 5 let, mají od 1.9. po pátých narozeninách povinnost předškolního vzdělávání. Pokud jsou děti zapsané ke vzdělávání v zahraniční škole v ČR, rodiče mají povinnost oznámit spádové MŠ plnění povinnosti předškolního vzdělávání jiným způsobem (podle §34a odst. 5 písm. c), a to buď v době zápisů do MŠ (2. – 16.5.), nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tedy nejpozději do 1.6.). Další povinnost není rodičům školským zákonem stanovena.