Ověřování předškoláčků v mateřské škole

Ověřování   předškoláčků v mateřské škole

Školní rok 2017/2018 je pro mateřské školy ve znamení celé řady změn školského zákona hlavně ve smyslu se zavedením povinného  jednoletého předškolního vzdělávání před nástupem do základní školy.  To znamená, že  spádová  mateřská škola má nejen  povinnost tyto děti přijmout, ale zákonní zástupci jsou současně povinni dítě k předškolnímu vzdělávání přihlásit a dítě je  také povinno do mateřské školy docházet. V odůvodněných případech je možné zvolit náhradní variantu povinného předškolního vzdělávání a to je individuálního vzdělávání , kdy zákonný zástupce žádá o přijetí do mateřské školy  při jarním zápisu do MŠ a současně oznámí  jiný (individuální) způsob plnění povinného předškolního vzdělávání.  Těmto rodičům doporučíme  a předáme materiály, které jim pomohou při vzdělávání dětí a domlouváme se na termínu ověřování dovedností,  vědomostí ,  sebeobsluhy a návyků dětí, které se uskutečňuje ve třetím až čtvrtém měsíci od počátku školního roku.  Koncem měsíce listopadu již proběhlo ověřování dětí v MŠ Březová. Nejdříve jsme rodičům dětí, které se vzdělávají  individuálně, zaslali pozvánku a  před ověřováním jsme děti pozvali  na seznamovací návštěvu do školky. Naším cílem bylo, aby se děti seznámily s prostředím mateřské školy  , se svými vrstevníky a  cítily se ve školce dobře. Na ověření přišly děti o něco jistější a o poznání výmluvnější.   Při činnostech se  nenudily,   ba naopak   byly  aktivní a snažily se  plnit jak pohybové tak vědomostní úkoly.  Vzhledem k tomu, že děti při odchodu ze školky konstatovaly                   .. tady je to hezký“  ,  jsme měli pocit, že ověření nebylo  pro děti stresujíc í , ale příjemně  prožitým  dopolednem mezi svými vrstevníky.

                                                         Eva Niklová , MŠ Chotěboř