Řízení školy

V čele mateřské školy stojí ředitelka školy. Je statutárním orgánem školy. Rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb:

 • odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu
 • se zákonem a závazným vzdělávacím programem RVP
 • odpovídá za pedagogickou úroveň vzdělávání
 • stanovuje organizaci a podmínky provozu školy
 • řídí ostatní vedoucí pracovníky škol a koordinuje jejich práci
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • vytváří podmínky pro kontrolní orgány a přijímá následná opatření
 • odpovídá za používání finančních prostředků.

Jeden z vedoucích pracovníků je statutární zástupce, ten zastupuje ředitelku v plném rozsahu.

Za každé odloučené pracoviště zodpovídá vedoucí předškolního zařízení:

 • řídí, kontroluje, hodnotí podřízené pracovníky
 • odpovídá za odbornou pedagogickou úroveň předškolního zařízení
 • tvoří vzdělávací program mateřské školy a zodpovídá za jeho plnění
 • co nejlépe organizuje chod a práci školy
 • odpovídá za použití finančních prostředků
 • vytváří příznivé podmínky pro práci a zajišťuje ochranu a zdraví při práci.

Učitelky mateřské školy:

 • zajišťují výchovně vzdělávací činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí podle daného školního vzdělávacího programu
 • tvoří třídní vzdělávací programy
 • aplikují výchovné metody včetně individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.