Program, nabídka

Školní vzdělávací program „Svět očima dětí od podzimu do léta“ vychází ze základních potřeb dítěte:

 • být přijímáno v ovzduší přátelství a lásky
 • pohybovat se beze strachu a napětí
 • cítit se v bezpečí
 • mít možnost rozvoje
 • být přijímáno a bráno vážně.

Nabídka v rámci ŠVP pro nejstarší předškolní děti:

 • hra na flétnu
  (děti se učí správnému dýchání, rytmu, seznamují se se základy notové osnovy)
 • výtvarný kroužek
  (formou různých výtvarných technik děti tvoří výrobky, dekorace, obrázky)
 • angličtina
  (děti se hravou formou seznamují se základy anglického jazyka)
 • logopedická prevence
  (pro děti s vadami řeči)
 • plavecký výcvik
  (probíhá v bazénu v Havlíčkově Brodě).

Motto: „Chceš-li se mnou úspěšně pracovat, chceš-li také mne něco naučit, musíš především zdokonalit sám sebe.“