Distanční vzdělávání v mateřské škole

Novelou školského zákona, s účinností ode dne 25.8.2020 jsou stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti  dětí ve škole. Povinností mateřské školy je zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a to z důvodu krizových opatření, z důvodu nařízení mimořádného opatření např. MZ nebo KHS nebo z důvodu karantény

Mateřská škola začíná distančně vzdělávat  povinně vzdělávané děti  v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí

° z celé mateřské školy

° z odloučeného pracoviště nebo

° z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti

Postačí naplnění jedné z těchto podmínek. Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávaly součástí jedné skupiny. Vzdělávání  distančním způsobem škola uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu  v míře odpovídající okolnostem. Není tedy povinnost je naplnit beze zbytku.

 V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny  ve škole.