ŠVP

Školní vzdělávací program vychází z Rámcově vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání. Skládá se z obecné části závazné pro všechna odloučená pracoviště a ze tří souborů ŠVP jednotlivých mateřských škol, které vycházejí ze specifických podmínek, tradic a zaměření a respektují společné záměry a cíle v Souladu s novým pojetím předškolního vzdělávání.

 

Mateřská škola Svojsíkova: „Svět dítěte.

Mateřská škola Na Chmelnici: „Jen si děti všiměte, co je krásy na světě.

Mateřská škola Březová: „Svět očima dětí od podzimu do léta.“

 

ŠVP jsou k dispozici k nahlédnutí ve všech MŠ.