Podmínky a organizace vzdělávání

Budovy všech mateřských škol jsou dobře vybaveny pomůckami a materiálem. Jejich prostorové zázemí umožňuje realizaci předškolního vzdělávání v souladu s cíli ŠVP a splňuje platné hygienické předpisy a normy. Psychohygienické podmínky podporují zdravý vývoj dítěte. Součástí každé mateřské školy jsou školní kuchyně, které zajišťují dětem plnohodnotnou zdravou a vyváženou stravu.

 • provoz všech MŠ je celodenní od 6.30 do 16.30 h.
  Doporučený příchod je do 8.00 h. Pokud je potřeba, rodiče se mohou o pozdějším příchodu domluvit s třídní učitelkou.
 • ve spolupráci s rodiči poskytujeme prostor a čas na adaptaci dítěte
 • v mateřských školách je zaveden denní režim, který je flexibilní a lze jej přizpůsobovat dětem i rodičům
 • ve třídách zachováváme skupiny dětí věkově blízké, spolupracujeme v rámci tříd i škol
 • pokud to umožňují možnosti školy, respektujeme přání rodičů i rady odborníků
 • dětem je poskytována kvalitní strava 3x denně (ranní svačina, oběd, odpolední svačina), systém samoobslužný s přihlédnutím k věku a schopnostem dětí
 • ve všech mateřských školách je zaveden a dodržován pitný režim, systém samoobslužný dle potřeb dětí během celého dne, druhy nápojů: čaje, instantní vitamínové nápoje, šťávy
 • k rozvoji pohybových aktivit přispívá průběžné využívání relaxačních koutků, víceúčelových místností, teras, školních zahrad
 • pobyt venku je každodenní s ohledem na počasí, za příznivého počasí a v letním období se pobyt venku prodlužuje a výchovně vzdělávací činnosti jsou prováděny na školních zahradách
 • otužování dětí provádíme celoročně s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Vzduchem – pravidelné větrání, přiměřené oblékání, nepřetápění tříd, každodenní pobyt venku, zvlhčovače vzduchu. Vodou – omývání po cvičení, v letním období sprchování na školních zahradách
 • odpočinek na lehátkách je zařazen po obědě s ohledem na věk dětí. U mladších dětí delší doba odpočinku, u předškoláků se zkracuje. Náhradní činnosti jsou klidná hra, zájmové kroužky, logopedie, opakovací chvilky.

Zdravým prostředím, zdravým pohybem, zdravou výživou a vnitřní pohodou vedeme děti ke zdravému životnímu stylu.