Akce MŠ

AKCE MŠ

ZÁŘÍ

Výstava domácích zvířat  dne 23. 9. pro 2., 3. a 4. tř.

Zahájení bruslení  dne  20. 9. pro předškoláky (každé úterý)

Říjen

Zahájení specifických aktivit s předškoláky – výtvarka, angličtina, flétna, zpívánky

Zahájení indiv. logopedické prevence

10.10. Návštěva městské knihovny – program  O veliké řepě (2. třída)

13.10. Návštěva městské knihovny – program  Pavouček Čenda (3. třída)

21. 10. – Den Jablek

24. 10. Divadlo Mrak – Dobrodružství skřítka Šubíska

Pouštění draků a tvoření s přírodninami

Listopad

1.11. Návštěva logopedky

7. 11. Jak se Honza rytířem stal – divadelní představení

10. 11. Návštěva městské knihovny – program Řemesla (4.třída)

Beseda s městskou policií