Akce MŠ

Leden 2023

 Knihovna ,,Vesmír“   4.třída 17. 1. 2023

Knihovna ,,Abeceda“  3. třída

Čteme s nečtenáři ,,Pinocchio“ 4. třída

Únor 2023

Konzultační dny pro rodiče – dle zájmu

Myslivec ve školce 10. 2. 2023

Vycházka ke krmelci

Pohádkové kouzlení  14. 2.2023 – kouzelník ve školce

Plavání v Hlinsku od 16. 2. 2023 (8 lekcí)

Masopustní veselice 17. 2. 2023

Březen 2023

Keramikování (2.,3.,4.třída) v Junioru

Maňáskové divadlo Hrnečku, vař! O Smolíčkovi, O zlaté rybce 3. 3. 2023

Návštěva předškoláků v ZŠ

Program ,, Jarní ptáčci „-záchranná stanice Pavlov v MŠ


Duben 2023

Knihovna 2.třída Hrátky se zvířátky 24. 4. 2023

Návštěva zámeckého parku

AKCE MŠ

ZÁŘÍ

Výstava domácích zvířat  dne 23. 9. pro 2., 3. a 4. tř.

Zahájení bruslení  dne  20. 9. pro předškoláky (každé úterý)

Říjen

Zahájení specifických aktivit s předškoláky – výtvarka, angličtina, flétna, zpívánky

Zahájení indiv. logopedické prevence

10.10. Návštěva městské knihovny – program  O veliké řepě (2. třída)

13.10. Návštěva městské knihovny – program  Pavouček Čenda (3. třída)

21. 10. – Den Jablek

24. 10. Divadlo Mrak – Dobrodružství skřítka Šubíska

Pouštění draků a tvoření s přírodninami

Listopad

1.11. Návštěva logopedky

7. 11. Jak se Honza rytířem stal – divadelní představení

10. 11. Návštěva městské knihovny – program Řemesla (4.třída)

Beseda s městskou policií