Akce MŠ

Akce v MŠ Březová pro děti  září až prosinec 2020 (akce se budou konat za příznivých zdravotních podmínek)

18.9. – výstava domácích zvířat (2.,3.,4. třída)

22.9. – návštěva logopedky ve školce

29.9. – zahájení bruslení pro předškoláky

1.10. – zahájení kroužků pro děti

5.10. – „ Dravci “ na školní zahradě

21.10. – Jablíčkový den ve školce

Vycházky do podzimní přírody – sběr přírodnin a práce s nimi

Pouštění draků

27.11. – Sférické kino

Návštěva Mikuláše a čerta ve školce s nadílkou

3. až 10.12. – tvoření dětí  s rodiči ve školce (vánoční tvoření)

Zdobení stromečků + vánoční nadílka