Akce MŠ

Akce pro děti v MŠ Březová šk rok 2021/22 – podzim

Září

14. 9. – návštěva logopedky v MŠ (pro nemoc bude nový termín)

Výstava domácích zvířat  dne 24. 9. pro 2., 3. a 4. tř

Zahájení bruslení  dne  14. 9. pro předškoláky (každé úterý)

17. 9. – sportování na letním stadionu – předškoláci

Výlet do dýňového světa – 23. 9. , 3.+4. tř

Říjen

Zahájení specifických aktivit s předškoláky – výtvarka, angličtina, flétna

Zahájení indiv logopedické prevence

Pouštění draků a tvoření s přírodninami

21. 10. – Den Jablek

Listopad

Vyvěšování ptačích krmítek

Beseda s městskou policií

Návštěva čistírny odpadních vod s předškoláky

Prosinec

Tvoření s rodiči s vánoční tématikou 1. 12. – 1.+ 2.tř, 2. 12. – 3.+ 4.tř

Návštěva Mikuláše ve školce

Návštěva měst knihovny – 3. + 4. tř

Zdobení vánočních stromečků + pečení