Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu

Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění  pozdějších předpisů, jsou  dle § 28a na  internetových stránkách zřizovatele   zveřejňovány    střednědobé  výhledy  rozpočtu  (návrh  i  schválení)  a rozpočty  (návrh i schválení) příspěvkové organizace na příslušné období:  

https://www.chotebor.cz/oznameni-o-nbsp-zverejnenych-dokumentech-prispevkovych-organizaci/ds-1477/p1=15239