Podzimní prázdniny

   Provoz Mateřské školy Chotěboř v období            

         podzimních  prázdnin ve dnech

                      29. 10. + 30. 10. 2020

                NEBUDE PŘERUŠEN                                      

Prosíme rodiče, aby ve školce zaznamenali písemně ve třídách docházku svého dítěte ve dnech školních prázdnin, z důvodu objednávky potravin do školních kuchyní.

Děti, které se vzdělávají v režimu povinného  předškolního vzdělávání, není třeba v době prázdnin písemně omlouvat.

                              Děkujeme za Vaši spolupráci

Dne 10.září 2020

V budovách mateřských škol  platí opět pro veřejnost povinnost nosit roušku.Netýká se dětí a pedagogů.                               

 Děkujeme za pochopení 

Mateřská škola Chotěboř

Aktualizace  ke dni  9. 9. 2020  –  jak postupovat v případě onemocnění dítěte

Žádáme rodiče, aby v případě plánované nepřítomnosti dítěte ve škole hlásili tuto skutečnost dopředu učitelce ve třídě.

I. dítě akutně nemocné 

 A/ onemocnění dítěte doma: zákonný zástupce v případě potřeby telefonicky kontaktuje PLDD, PLDD rozhodne o léčebném postupu, domácí léčba trvá zpravidla 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak. PLDD rozhodne o kontrole zdravotního stavu a v případě potřeby vystaví Rozhodnutí o potřebě ošetřování.

V případě podezření na COVID-19 se řídí platným algoritmem vydaným MZ ČR.  

Požadavek školy:  Pokud je dítě bez klinických příznaků nemoci, je možný návrat  do školy po 7 dnech  a  lékař  nedává škole žádné potvrzení. Nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce. Onemocněním je myšleno jakékoliv onemocnění  respirační, průjmové, teplota u dítěte apod.

 B/ onemocnění dítěte ve škole: učitel kontaktuje zákonného zástupce, předá dítě a poučí jej, že v případě potřeby je vhodné telefonicky kontaktovat registrujícího PLDD, který rozhodne o dalším postupu. Domácí léčba trvá zpravidla 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak.  Dítě  omlouvá zákonný zástupce.

V případě podezření na COVID-19 se řídí platným algoritmem vydaným MZ ČR.  

Požadavek školy:  Pokud je dítě bez klinických příznaků nemoci, je možný návrat do školy  po 7 dnech  a lékař nevydává žádné potvrzení. Nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce. Onemocněním je myšleno jakékoliv onemocnění  respirační, průjmové, teplota u dítěte apd

II. dítě s chronickým onemocněním (projevujícím se přetrvávajícími příznaky obdobnými COVID-19 , které jsou projevem chronického onemocnění).

V případě potřeby, kdy není-li škole známo (např. z částečného či úplného osvobození z TV, z posudku o způsobilosti na zotavovací akce) vydá PLDD jednorázově potvrzení o zdravotním stavu dítěte (může nahradit potvrzení specialisty, který pečuje o dítě s chronickou diagnózou, či kopie jeho odborného nálezu.)

 Potvrzení vystavuje PLDD na žádost zákonného zástupce v zákonné lhůtě, předává pouze zákonnému zástupci. Potvrzení není služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění, hradí žadatel. 

                                                                                                        Děkujeme za pochopení

Připravujte své dítě na vstup do školky

Připravujte své dítě na vstup do školky

-vyprávějte dětem, co je ve školce čeká nového, jak potkají nové kamarády, jaké nové hračky jsou ve školce. Nacvičujte s dětmi ranní vstávání a sled ranních činností doma tak, aby dítě odcházelo do školky bez chaosu a spěchu. Zkracujte ráno loučení před třídou a oznamte dítěti, kdy si ho vyzvednete.

– informujte se při vyzvedávání dítěte ze školky, jak probíhal den ve školce.

– první dny nenechávejte děti ve školce zbytečně dlouho, udělejte si na ně čas nebo zapojte k vyzvedávání ve školce po odpolední svačince i další příslušníky rodiny

Jak dítě připravit na školku

Ve školce vedeme děti k samostatnosti zpočátku hlavně při sebeobsluze. Činí nám potíže při oblékání, svlékání, zouvání, obouvání, pití z hrnečku, sedět u stolu při jídle, umět si říci na toaletu, umýt a utřít si ruce, používat kapesník a umět smrkat – prosíme rodiče o spolupráci a k procvičování těchto základních úkonů ještě před nástupem do školky.

Do školky můžete dát dítěti plyšáčka, školka však neručí za poškození či ztrátu.

Po obědě se děti ukládají k spánku, odpočinku. Pokud hrozí počůrání, rodiče mohou přinést do školky nepropustné podložky.

Dejte dětem vhodné oblečení na pobyt venku, které si může umazat, děti můžou mít v šatně pláštěnku a holínky.

V šatně ve své přihrádce budou mít děti roušku v igelitovém sáčku.

Prosím, čtěte informace na nástěnkách v šatně, hlaste ve třídě veškeré změny týkající se osobních údajů (  číslo telefonu, změna adresy, změna příjmení, změna bankovního účtu atd.)

Pokud cítíte nějaký problém, je dobré ho řešit co nejdříve  (není dobré řešit ve dveřích třídy, ale domluvit si společnou schůzku)

Co si dítě přinese do školky  – bačkorky (ne crocs pantofle nebo pantofle) nejlépe podepsané, volné oblečení do třídy- raději vše podepsané nevypratelnou fixou. Oblečení na ven, které si může ušpinit.

Pokud dítě po obědě odpočívá, dejte mu do školky podepsané pyžamko.

Do šatny můžete uložit do přihrádky v  sáčku náhradní spodní prádlo, triko, ponožky apod.

Další potřeby, které budou děti nosit v průběhu září:  balení toaletního papíru (4ks roliček), balení jednorázových kapesníčků, 1x papírové ubrousky, 20,- Kč na nákup tekutého mýdla do dávkovačů.

Další podrobné informace se dozvíte na schůzkách ve třídě, které proběhnou v první polovině září.

Paní učitelky a ředitelka jsou tady pro Vás a Vaše děti

Niklová Eva, ředitelka školy, MŠ Březová tel. 569 624 783, 733 690 503

Kopecká Monika, zástupce ředitelky, MŠ Svojsíkova  tel. 569 624 586, 731 545 653

Bc. Kopecká Martina, zástupce ředitelky, MŠ Na Chmelnici, tel. 569 622 424

Eisová Jana Dis. , ekonomka školy, MŠ Březová, tel   569 624 783 (platby školného)

Ing. Spilková Štěpánka, hospodářka školy, MŠ Březová,  tel. 569 624 783