Informace pro rodiče nově přijatých dětí

-připravte děti na vstup do MŠ tak, aby se těšily  Vyprávějte jim co  ve školce zažijí a jaké potkají kamarády, jaké jsou ve školce hračky. Nacvičujte s dětmi ranní vstávání a sled  ranních činností doma  tak, aby  dítě odcházelo do školky bez chaosu a spěchu. Zkracujte  ráno loučení před třídou a oznamte vždy dítěti, kdo si ho ve školce vyzvedne.

-informujte  se  při vyzvedávání dítěte u p. učitelky,  jak probíhal den ve školce.

–  první dny  nenechávejte děti  ve školce zbytečně dlouho, udělejte si na ně čas a zapojte dle možnosti   vyzvedávání dítěte ve školce celou rodinu.

Jak dítě připravit na školku

V naší MŠ vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze –  zpočátku nám činí obtíže  převlékání,   zouvání a obouvání , pití z hrnečku, sedět u stolu při jídle, umět si říci na toaletu, umýt si ruce a utřít do ručníku, používat kapesník a umět smrkat – prosíme rodiče o spolupráci a k procvičování těchto základních úkonů ještě před nástupem do školky.

Za hračky přinesené z domu nezodpovídáme. Neručíme za ztrátu či poškození cenných věcí, které dítě přinese z domu.

  – po obědě se všechny děti ukládají na postýlku, spát nemusí, jen odpočívají (pokud  hrozí riziko počůrání, rodiče můžou donést do školky ,označené jménem dítěte, nepropustné podložky do postýlky

   – zaměření ŠVP na zdravý životní styl, zahrnuje zdravou a veselou mysl, zdravou a vyváženou stravu, zdravý pravidelný pohyb a zdravé životní prostředí, vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech, v práci využíváme metodu hry a prožitkového učení,

    -zaměřujeme se na prevenci dětské obezity, dbáme na vyváženou skladbu jídelníčku, zařazujeme luštěniny, ryby a další méně obvyklé potraviny, prosíme rodiče o spolupráci, aby děti vždy ochutnaly a potom se samy rozhodly, aby nebyly ovlivněné výrokem rodiče, nebo jeho nevhodnou poznámkou,

    -děti chodí denně ven na cca 2 hodiny, je nutné vhodné oblečení ,  holínky a pláštěnka dle ročního období

   – každá třída pracuje samostatně, má vlastní plán práce,

    -rodiče  se  mohou  zapojovat  do třídního plánování, mohou prezentovat své povolání nebo svého koníčka,

    -rodiče mohou využít odborného poradenství učitele

   – sponzoring je možný na základě darovací smlouvy,

   – předškoláci a děti s odkladem školní docházky – NEPLATÍ ŠKOLNÉ,

–  pokud cítíte nějaký problém, je dobré řešit jej  co nejdříve nejprve s učitelkou, potom případně s ředitelkou, vždy je nutno domluvit si schůzku, NE MEZI DVEŘMI,

Co si děti přinesou do školky

Bačkorky (ne pantofle ani boty CROSs, nejlépe podepsané), volné oblečení do třídy – raději vše podepsané navypratelnou fixou. Na ven odpovídající oblečení roční době, které si dítě může ušpinit.

Náhradní oblečení do třídy, které zůstává v šatně.  Pyžamko (podepsané) na spaní

Další potřeby, které můžou nosit rodiče během měsíce září:

1x balení kapesníčků

1x papírové ubrousky

1x balení toalet . papíru(4kusy v balení)

tekuté mýdlo k doplnění do dávkovačů

 Starší děti-  kartáček na zuby + kelímek, zubní pastu – dle pokynů učitelek ve školce

Další podrobné informace se dozvíte na schůzkách ve třídě, které budou probíhat během měsíce září.

 Učitelky i ředitelka jsou tady pro vás a vaše děti.

MŠ Březová tel 569 624 783   , ředitelka Eva Niklová

MŠ Na Chmelnici  tel. 569 622 424, vedoucí učitelka Bc Martina Kopecká,

MŠ Svojsíkova  tel. 569 624 586, vedoucí učitelka Monika Kopecká

Ekonomka školy   tel. 731 545 650 (evidence plateb školného, MŠ Březová)

Hospodářka školy   569 624 783 (MŠ Březová)

telefony Školní jídelna: MŠ Březová               731 545 651

                                           MŠ Na Chmelnici      733 690 512

                                          MŠ Svojsíkova           733 690 513

Školní rok začíná 2.9.2019.

Adaptační program je vytvořený jako pomoc při usnadnění prvních krůčků dítěte do organizovaného zařízení. Týká se hlavně nejmladších  dětí (2,5 -4letých)

 Tato situace je pro dítě úplně nová a neznámá, může vyvolávat strach a úzkost. Převážná většina malých dětí se obává toho, že jejich milovaní rodiče je odložili a už si pro ně nikdy nepřijdou.

Vaše děti ještě nemají zkušenost s mateřskou školou, neznají nové prostředí, děti, zaměstnance ani jak to probíhá ve školce.

Ještě před nástupem do školky můžete přijít s dítětem ve čtvrtek a pátek od 10 hod   do 11 hod. Prohlédnete si společně třídu, hračky, seznámíte se s paní učitelkou , se  svojí značkou, toaletami a s tím, co je třeba si do školky přinést.

Dne 2.- 4.9. je možné s dítětem setrvat ve třídě  v době mezi 7,30 -8,45h  a poté buď nechat dítě ve školce  a odejít a  nebo si  dítě odvést. V případě, že dítě ve třídě zůstává na pobyt, je nutné nahlásit ráno  při příchodu učitelce ve třídě.

Pomozte tedy svým dětem vše nové v klidu poznat a prožít s Vámi, aby jejich vstup do školství byl co nejharmoničtější a podpořil vytváření kladného vztahu ke vzdělávání.

Akce v mateřské škole – leden, únor

V měsíci lednu a únoru probíhají v našich mateřských školách projektové dny:

  1. Království barev s lektorkou Mgr. Petrou Polívkouvou
  2. Keramikování s lektorkou Mgr. Světlanou Širokou

V měsíci únoru se bude konat pro přihlášené děti vyšetření očí – Prima Vizus (poplatek 150,- Kč).

Návštěvy ve školce

Návštěvy ve školce……….to nás baví!

Ověřování   znalostí  a  dovedností  předškoláčků,  kteří  pravidelně  nedochází  do mateřské školy  a připravují se na vstup do základní školy jiným způsobem, proběhlo již druhým rokem v  posledním listopadovém pondělí  v MŠ Březová. Předškolní děti ve  třídě   Motýlků  se  seznámily s novými  kamarády   již   v  polovině  listopadu při první  návštěvě  dětí  ve  školce  a  na  jejich  další  návštěvu  se  moc  těšily.  Malé návštěvníky ve školce  zaujala  nejen truhlářská  dílnička ve třídě, ale i velké  sestavy Lega a rozsáhlé  autodráhy, které jsou oblíbenou hračkou dětí ve školce. Děvčata  si vyzkoušela  výbavu  pro  malé  kadeřnice .  V  den  samotného   ověřování   se   paní učitelky snažily   motivovat děti k zapojení do organizovaných her  jak skupinových tak individuálních, při kterých  zjišťovaly úroveň   dovedností , vědomostí  a návyků dětí.   Na dětech  , které přicházely do školky k ověření, byl zpočátku znát ostych a obavy  z dopoledního pobytu ve školce, které se však v krátkém čase zcela vytratily.  Vlídný  přístup  a  dlouholeté zkušenosti  kvalifikovaných  učitelek , které   se  stále vzdělávají  v  oblasti  předškolní  výchovy,  jsou  vždy  zárukou  přátelského  a  odpovědného přístupu k dětem. Při  závěrečném  hodnocení   nás   děti překvapily otázkou ,,Kdy zase přijdeme?“  Vzhledem  k  tomu, že školkové  děti  mají  návštěvy rády, tak kdykoliv budete chtít.

                                                                                       MŠ Chotěboř, Eva Niklová

Hravý podzim ve školce

Podzim nám dopřává krásné dny a tak si užíváme sluníčka a barevné nádhery okolo nás. Sklízíme  velikou  úrodu  kaštanů a  společně  pečujeme o naše školní  zahrady. Práce  s  listím máme dost, ale  děti si  rády hrají a  procházky jim zpestří . Při práci máme hlavně legraci a často si ji užíváme i tvořivě.
Ve školce žijeme i sportem, a tak starším dětem začala Školka bruslení.
Děti  z  MŠ  Březová  a  Svojsíkova již první hodinu braly opravdu  sportovně a nikdo z  nich  neuronil  ani slzičku, přestože  pro  některé  bylo  zápolení  s  neposlušnými bruslemi a hrazdičkou opravdu náročné.
Děkujeme tímto trenérům HC Chotěboř, že  se  letos  opět  trpělivě  věnují  malým dětem.
Začátkem října opět zahájily naše paní učitelky zájmové činnosti pro děti. Čeká nás spoustu zajímavých aktivit  a  výletů za poznáním . Zkrátka ve školce to prostě žije.

                                                                               Eva Niklová, Mateřská škola  Chotěboř

Svět nekončí za vrátky

Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky

Celoroční aktivity pro předškolní děti.

 

Česká obec sokolská  připravila pro děti mateřských škol  projekt, jehož  záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí. Sedm tříd z našich mateřských škol v našem městě se do toho projektu zapojilo. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
V rámci projektu není  záměrem, aby děti vzájemně soupeřily, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak  pohybové aktivity se zaměřují na respektování a rozvoji individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.
Děti v mateřských školách plní průběžně aktivity, které jsou popsány v sešitku (jsou rozlišeny dle věku dětí) – děti si vylepují samolepky po splnění dané aktivity. Aktivity odpovídají jejich věku a vzdělávacímu programu školy.
Cílem projektu je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

                                                                          Eva Niklová, Mateřská škola  Chotěboř

Naše škola bruslí

Předškolní  děti z  mateřské školy v ulici  Březová  a Svojsíkova   se  s nadšením zapojily do realizace projektu  HC Chotěboř – Naše školka bruslí. Po  dobu provozu  ledové plochy  na zimním stadionu si budou děti střídavě každý týden nazouvat brusličky, používat  nezbytné  ochranné pomůcky a s nadšením vyrážet na led.

naše školka