Zápis do Mateřské školy v Chotěboři na školní rok 2020/2021

Nové informace k zápisu do mateřských škol v Chotěboři najdete v rubrice Pro rodiče

 Doplňující informace k očkování dětí

Při podávání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy je nutné doložit od lékaře, že dítě je řádně očkováno (netýká se dětí, které dosáhnou k 31. 8. 2020 včetně pěti let).

V současné situaci není nutné lékaře navštívit  a  lze doložit čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací kalendář (který plyne z právních předpisů) s očkovacím průkazem dítěte.

V případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat lékaře na dálku a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci.

Vzor čestného prohlášení v rubrice Pro rodiče

Péče o děti rodičů vybraných profesí

Vláda nařídila usnesením ze dne 15. 3. 2020 č. 219 v souladu s krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 15 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci

–          bezpečnostních sborů,

–          obecní policie,

–          poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,

–          příslušníci ozbrojených sil,

–          a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Dne 23. 3. 2020 vláda usnesením č. 276 rozšířila okruh výše uvedených zaměstnanců o zaměstnance

–          obcí zařazené do obecních úřadů k výkonu sociální práce,

–          krajů zařazené do krajských úřadů k výkonu sociální práce,

–          poskytovatelů sociálních služeb. MŠ Chotěboř je zařazena do  sítě těchto  škol.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

i když provoz pro všechny děti z našich mateřských škol zajišťuje MŠ Březová, můžete si i nadále vyzvedávat vzdělávací materiály pro povinně vzdělávané děti v boxech u Vaší  mateřské školy. Pokud byste se rozhodli o obnovení docházky Vašeho dítěte do školky, prosím informujte nás na telefoním čísle 569 624 783.

Další náměty pro vzdělávání předškoláčků najdete i na www.predskolaci.cz , www.pinterest.com , www.i-creative.cz

                                                              www.detskestranky.cz

Informace pro rodiče

Vážení rodiče povinně vzdělávaných dětí v mateřských školách (děti v posledním ročníku v MŠ)

Paní učitelky budou připravovat dětem, které jsou povinně vzdělávané v našich mateřských školách, vzdělávací a procvičovací materiály .

Tyto materiály budou pro Vás připraveny vždy ve středu a v pátek mezi 12,00 – 16,00hod.

Box najdete 1, MŠ Březová – u schodů při vstupu do školky ke třídě Motýlků a Žabek

2, MŠ Svojsíkova – u zadního vchodu do budovy (projdete otevřenou spodní zelenou brankou)

3, MŠ Na Chmelnici – u hlavního vchodu od silnice

Rodiče dětí, které docházejí do logopedické třídy v MŠ Svojsíkova , můžou v boxu nechat cvičné sešity dětí a paní učitelka do příště zapíše procvičovací úkoly pro děti a rodiče si v dalším termínu sešity opět můžou vyzvednout.

Přejeme všem , aby se situace co nejúspěšněji zvládla a vše se brzy vrátilo do normálu .

Niklová Eva, ředitelka školy


INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě vyhodnocení situace v souvislosti s vývojem epidemiologické situace doporučilo město Chotěboř, jako zřizovatel MŠ Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod zachovat i nadále v mateřské škole provoz z důvodu neohrožení chodu důležitých institucí nejen ve městě (jako např. zdravotnická zařízení, obchody, služby a další provozy).

Pro aktuální informace doporučujeme rodičům sledovat webové stránky MŠ a města Chotěboř.

Pokud dojde ke změnám v nařízení vlády nebo bezpečnostní rady státu bude MŠ Chotěboř i zřizovatel město Chotěboř postupovat dle přijatých opatření.

Ve stejném režimu provozu zůstávají otevřené i Městské jesle Chotěboř (dětská skupina).

OZNÁMENÍ MŠ PRO RODIČE

Na základě doporučení zřizovatele bude provoz v mateřské škole pouze omezen.

V rámci preventivních opatření žádáme rodiče, kteří mají možnost, aby jejich děti nechodily do MŠ (např. matky na mateřské dovolené, rodiče dětí ze ZŠ).

Akce pořádané MŠ jsou do odvolání zrušeny (plavání, divadla).

Prosíme o nahlášení nepřítomnosti dětí.

V pondělí 16.3. 2020 bude provoz na všech pracovištích Mateřské školy Chotěboř

Děkujeme za pochopení

                                                                  Eva Niklová, ředitelka MŠ

        

                    Mateřská škola Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod

         Opatření mateřské školy k předcházení možné nákazy koronavirem

 

+  ve všech umývárnách dětí i dospělých včetně školní jídelny  jsou dezinfekční prostředky na mytí rukou

+  před příchodem dětí do třídy projdou děti umývárnou s důkladným umytím rukou

+ v MŠ probíhá denně dezinfekce klik, madel u zábradlí, dveří, vypínačů,  stolů

 + všichni zaměstnanci byli poučeni o dodržování zvýšené hygieny

+ ve školce probíhá zvýšený úklid s použitím SAVA nebo SANYTOLU – podlahy, toalety, umyvadla

+ všechny děti jsou poučovány o správném postupu při mytí rukou

+ všechny děti jsou poučovány – jak správně smrkat,  kašlat, kýchat

_  do mateřské školy nelze přijmout dítě s příznaky respiračního onemocnění nebo teplotou

V Chotěboři dne 12.3.2020                                 Niklová Eva, MŠ Chotěboř

Projektové dny – Zdraví do škol

V měsíci listopadu probíhají projektové dny Zdravě hravě v rámci Šablon II, 2018 – 2020 v MŠ Březová, Chotěboř.

Děti jsou zapojeny do různých činností, které souvisejí se zdravým životním stylem člověka – pohyb, stravování, výběr potravin, naše tělo.

Zdraví do škol, z.s.

Sjednocení 632

742 13 Studénka, okr. Nový Jičín

Česká republika

IČ: 03830438

+420 775 191 911

info@zdravidoskol.cz

Děti opět na ledě zimního stadionu

Starší děti s paní učitelkami ze školky Březová a Svojsíkova zahájily dne 24. 9.  opět  „ školičku bruslení“. Většina dětí byla na ledě poprvé a tak měly  k dispozici pomocné hrazdičky, o které  se mohly opírat.  Děti, které bruslily již v loňském školním roce , je však nepotřebovaly a jezdily bez opory. S pány trenéry jsme se učili hlavně padat a „ chytat zajíce“. To byla velká legrace. Na ledě nás to moc baví a rychle se učíme. Přišli se na nás podívat naši mladší kamarádi a my jsme jim předvedli, co jsme se naučili (čápa, medvěda, žížalu). Přestože některé z nás bolely nožky, těšíme se na další lekce.