Vážení rodiče,

Přejeme Vám a Vašim dětem krásné léto bez nehod a nemocí, odpočívejte a nabírejte sílu na další školní rok. V září se na Vás budeme těšit a také budeme  doufat, že školní rok 2021/2022 bude o trochu klidnější než ten předešlý. Prozatím se nás od září testování dětí nebude týkat a všichni bychom se měli snažit, aby to tak zůstalo. Děkujeme za Vaši celoroční spolupráci a vstřícnost.

                       Kolektiv pracovníků  Mateřské školy ChotěbořPRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

         Vážení rodiče, prosíme Vás o pochopení a spolupráci

              provoz MŠ bude v době hlavních prázdnin

               přerušen  od  26. 7. – 30. 7. 2021

(Usnesení RM  1540/49/RM/2021  v souladu s § 3 vyhlášky č.14/2005 Sb.  o předškolním vzdělávání, ze dne 12. 3. 2021)

Pro  ZÁVAZNĚ nahlášené děti bude provoz probíhat v MŠ Březová (červenec) a MŠ Na Chmelnici (srpen). Děti budou ve smíšených třídách.

U dětí se budou střídat učitelky ze všech MŠ.

Vzhledem k organizačnímu zabezpečení provozu, úklidu,  vybírání řádné dovolené zaměstnanců  prosíme rodiče, aby zvážili nutnost   přihlásit své dítě k prázdninové docházce.

Provoz pro všechny MŠ bude zajištěn takto:

 Od 1.7.    do  23.7.2021……….   MŠ  Březová

od 26.7. do 30.7.2021  ve všech MŠ přerušen provoz

od  2.8.  do  24.8.2021……….  MŠ  Na Chmelnici

 od 25.8. do 31.8.2021… v provozu všechny MŠ

Prosíme rodiče, aby závazně nahlásili docházku dětí do MŠ ( písemně

ve třídách se svým podpisem do tabulky )  nejpozději do 30. 5. 2021

               30.4.2021                                  Děkujeme, MŠ Chotěboř

         Nařízení ředitelky školy ke stanovení úplaty za předškolní                    

 vzdělávání za  měsíc březen a  duben 2021 (z důvodu mimořádných opatření MZ a krizového opatření vlády)

1, Za měsíc březen a duben jsou osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání zákonní zástupci dětí, které nemohly docházet k prezenční výuce. Dále jsou od úplaty za vzdělávání osvobozeni zákonní zástupci dětí, které se účastnily prezenčního vzdělávání v MŠ  v době  mimořádného  opatření, nouzový stav od 1. 3. – 11. 4. 2021 (zákonní zástupci patří do skupiny vybraných profesí – Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 201)

2, Děti docházející do MŠ k povinné předškolní docházce a děti s odkladem školní docházky se v mateřské škole vzdělávají bezúplatně

3,Zákonní zástupci, kteří patří do skupiny vybraných  profesí a děti ve třídě zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona (dle MO MZ ze dne 6.4.) a využili možnosti účasti  dítěte v prezenčním vzdělávání od 12. 4. 2021 a   nejsou povinně vzdělávané v MŠ, hradí úplatu za vzdělávání v dubnu  300,-Kč.

Dne 23. 4. 2021                                                       Niklová Eva, ředitelka školy

Vážení rodiče,

vzhledem k novým vládním nařízením je povolen vstup do budov pro veřejnost pouze se zakrytím nosu a úst respirátorem nebo naráz dvě roušky (popř. nanorouška s viditelným označením). Týká se všech  škol a vzdělávacích zařízení s platností od 22. 2. 2021

Děkujeme za pochopení