Ochrana proti šíření nemoci COVID 19

Prosíme rodiče dětí, kteří přivádějí děti do MŠ nebo odvádějí děti ze školky , aby z preventivních důvodů použili roušku v budově MŠ .

30.7.2020

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, prosíme Vás o pochopení a spolupráci

V době letních prázdnin budou probíhat v MŠ schválené práce

provoz MŠ bude přerušen od 27.7. – 31.7.2020

(Usnesení RM 903/28/RM/2020 v souladu s § 3 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání , ze dne 19.2.2020 )

V ostatních dnech letních prázdnin bude provoz omezen. Pro závazně nahlášené děti bude provoz zajišťovat v červenci MŠ Svojsíkova a v srpnu MŠ Na Chmelnici

U dětí se budou střídat učitelky ze všech MŠ.

Vzhledem k organizačnímu zabezpečení provozu, úklidu, vybírání řádné dovolené zaměstnanců prosíme rodiče, aby zvážili nutnost přihlásit své dítě k prázdninové docházce.

Provoz pro všechny MŠ bude zajištěn takto:

Od 1.7. do 24.7.2020………. MŠ Svojsíkova

od 27.7. do 31.7.2020 ve všech MŠ přerušen provoz

od 3.8. do 21.8.2020………. MŠ Na Chmelnici

od 24.8. do 31.8.2020 … v provozu všechny MŠ

Prosíme rodiče , aby závazně nahlásili docházku dětí do MŠ ( písemně

ve třídách se svým podpisem do tabulky ) nejpozději do 30. 5. 2020

30.4.2020 Děkujeme

Ukončení nouzového stavu

Ukončení nouzového stavu dne 17.5.2020

S ukončením nouzového stavu bylo ukončeno poskytování nezbytné péče o děti rodičů vybraných profesí.

Díky všem zaměstnancům školy, kteří v nelehké době nejistoty z pandemie poskytli péči a vzdělání dětem a pomohli tak jejich rodičům působit s větším klidem ve svých pracovištích.

Niklová Eva, ředitelka MŠ Chotěboř

Informace pro rodiče

Vzhledem k omezení provozu Mateřské školy Chotěboř v době mimořádných opatření – koronavirus ,

snižujeme úplatu školného v uvedeném období o 400,-Kč.

Dne 7.5.2020  bylo odesláno na účty rodičů.

!!! V následujících platbách neprovádějte žádné změny. Úplata školného 400,-Kč/měsíc  v měsíci květnu zůstává dle  stálých  pravidel.

    V Chotěboři, dne 7.5.2020                                                Niklová Eva, ředitelka MŠ Chotěboř

Informace pro rodiče

Vláda ČR  rozhodla dne 30.4.2020,
že  pro děti od dvou do sedmi let v mateřské škole či dětské skupině neplatí od 1.5.2020 povinnost nosit roušku . Nevztahuje se na pobyt venku mimo areál školy (vycházka mimo zahradu školy).
Je však na zvážení rodičů vybavit dítě rouškou i na  pobyt ve školce.

Upozornění pro rodiče

Dne 4. května  2020 – v provozu všechny školky v Chotěboři.

Děti se postupně vrací do školek s tím, že rodiče budou při nástupu dětí prokazatelně seznámeni s nutností dodržování určitých hygienických  opatření.

                                        Těšíme se na děti!!!                         Niklová Eva, ředitelka školy

Vzdělávací materiály

Vážení rodiče

Pro mladší děti je připravena nabídka vzdělávacích materiálů . Můžete si stáhnout z odkazu Pro rodiče – Vzdělávací materiály.

Pokud nemáte možnost si vzdělávací materiály tisknout, telefonujte do Vaší mateřské školy a získáte tak informaci, jak a kdy si je vyzvednout přímo ve školce a paní učitelky připraví pro daný počet dětí.

Pro děti z MŠ Na Chmelnici je možné stahovat vzdělávací materiály i z odkazu Fotogalerie.

Niklová Eva, MŠ Chotěboř

Zápis do Mateřské školy v Chotěboři na školní rok 2020/2021

Nové informace k zápisu do mateřských škol v Chotěboři najdete v rubrice Pro rodiče

 Doplňující informace k očkování dětí

Při podávání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy je nutné doložit od lékaře, že dítě je řádně očkováno (netýká se dětí, které dosáhnou k 31. 8. 2020 včetně pěti let).

V současné situaci není nutné lékaře navštívit  a  lze doložit čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací kalendář (který plyne z právních předpisů) s očkovacím průkazem dítěte.

V případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat lékaře na dálku a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci.

Vzor čestného prohlášení v rubrice Pro rodiče