Platba školného – informace

Vážení rodiče, vzhledem k rychle se měnícím mimořádným opatřením vlády a nejasné situaci k obnovení plného provozu školy Vás prosíme, abyste zachovali i nadále platby za školné. Na konci dubna bude provedeno mimořádné vyúčtování školného.  Případné přeplatky,  které na školném vzniknou, budou zaslány v průběhu května  na Vaše účty, ke kterým jste dali souhlas. Informace o provedení vratky bude uvedena na webu školy.

Dne 14.4.2021                 

ředitelka školy  Niklová Eva  a  ekonomka školy Eisová Jana Dis.

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče k návratu dětí do mateřské školy – předškoláci a děti  kmenových mateřských škol, jejichž rodiče  pracují ve vybraných  složkách ( viz Informace)

Zápis do Mateřské školy v Chotěboři na školní rok 2021/2022

      Zápis do Mateřské školy Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod

                                                    se uskuteční

od 4. května do 10.května 2021

od 9,30 do 11,30 hod.   a  od 12,30 do 14,00 hod.

          v sídle Mateřské školy Chotěboř,   ulice   Březová  272

         kde přijímáme žádosti  o  přijetí dětí  do MŠ  pro všechna pracoviště:

          MŠ Březová,    MŠ Na Chmelnici,     MŠ Svojsíkova

Dokumenty k přijetí dítěte můžete:

1, poslat datovou schránkou:  ppxkpnm

2, poslat poštou na adresu:

                                 MŠ Chotěboř, Březová 272, 583 01 Chotěboř

3, přinést osobně  – rezervujte si termín setkání  již v dubnu

                                 na  telefonu 733 690 503

4, přinést do boxu  –  u MŠ Březová 272 bude označeno místo, kam

                                 vložit obálku s vyplněnými formuláři

 Potřebné dokumenty: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Kopie rodného listu,  Potvrzení  od lékaře o očkování dítěte, Přihlášku ke stravování  a  podepsaná  kritéria   (tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách  MŠ – www.mscho.cz )

                              Přijímáme děti  od 2 let  do zpravidla  6 let

                                 /dle Školského zákona č.561/2004 Sb./

Děti mladší tří let nemají právní nárok na přijetí do mateřské školy

 /dle Školského zákona č.561/2004 Sb./

Rodičům doporučujeme, aby v případě osobního podání sebou nebrali  děti.

 Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 733 690 503 nebo 569 624 783.   

                                                                                       Mateřská škola Chotěboř

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že vláda ČR  prodlužuje platnost opatření do konce nouzového stavu do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

Tzn., že činnost určené školy MŠ Chotěboř Březová 272 pro nezbytnou péči o děti zaměstnanců vybraných profesí se prodlužuje, a to prozatím do konce nouzového stavu dne 28. 3. 2021 ( viz níže vybrané profese ze dne 27. 2. a 17. 3. 2021)

                                                      Niklová Eva, ředitelka školy

Předběžné informace k zápisu pro školní rok 2021/2022 do Mateřské školy Chotěboř, Březová 272, 583 01 Chotěboř

Předběžné informace k zápisu  pro školní rok 2021/2022 do Mateřské školy Chotěboř, Březová 272, 583 01 Chotěboř.Zápis i v letošním školním roce nebude organizovaný  kontaktní formou se zákonnými zástupci i když je možné po vzájemné komunikaci domluvit  individuální konzultace. Dny zápisu jsou stanoveny od 4. května do 10. května s doručením vyplněných tiskopisů na adresu školy  (poštou, do boxu ve škole) nebo do datové schránky. Podrobné informace s potřebnými tiskopisy  budou zveřejněny koncem března na našich stránkách.                                                                                                 Niklová Eva, ředitelka školy

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února na stánkách MŠMT ČR

Přihláška k poskytování péče podle usnesení vlády č. 212 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření v PDF a v DOC

Prosíme rodiče, aby zachovali obvyklý způsob platby školného v měsíci březnu. Poměrná část platby školného za měsíc březen bude vrácena na účty rodičů v měsíci dubnu.

Děkujeme za pochopení

Dne 28. 2. 2021

Niklová Eva, ředitelka MŠ Chotěboř

 

 


 

;

Vážení rodiče,

vzhledem k novým vládním nařízením je povolen vstup do budov pro veřejnost pouze se zakrytím nosu a úst respirátorem nebo naráz dvě roušky (popř. nanorouška s viditelným označením). Týká se všech  škol a vzdělávacích zařízení s platností od 22. 2. 2021

Děkujeme za pochopení