Jídelníček

 

Vážení rodiče,

13. 12. 2014 je legislativně stanovené datum, kdy je povinností všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. nemocnic, restaurací, jídelen, prodejen, pekáren atd., označovat u svých výrobků alergen, který jejich výrobek (produkt) obsahuje.

Z tohoto důvodu budou i školní jídelny našich mateřských škol uvádět alergeny u jednotlivých pokrmů.

Jednotlivé alergeny jsou očíslovány – 14 skupin alergenů dle směrnice 1169/2011 EU.

Přítomnost alergenu v pokrmu bude na jídelním lístku označeno příslušným číslem, podle kterého si můžete název a skupinu alergenů vyhledat v seznamu přiloženém u jídelního lístku.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník (rodič) uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.