Deset dobrých rad při nástupu do školky

10. dobrých rad, které usnadní Vám i dětem nástup do školky

1, Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce děje a jaké to tam je – vyhněte se popisům, jako ,,tam tě naučí poslouchat….apod

2, Zvykejte dítě na odloučení – při odchodu láskyplně s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout. Chybou je se tajně odplížit a dodat tak dítěti pocit nejistoty.

3, Dejte dítěti najevo, že chápete jeho obavu z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že všem určitě zvládne. Zvýšíte tak jeho sebedůvěru.

4, Veďte dítě k samostatnosti v hygieně, oblékání a jídle. Čím více toho zvládá, tím si více bude věřit a bude mít motivaci k dalšímu učení.

5, Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, trpěliví, ale rozhodní. Loučení by se nemělo příliš  protahovat a oddalovat.

6, Dejte dítěti něco důvěrného do školky – plyšáčka  (podepsaného), usínáčka apod

7, Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste splnit

8, Platí, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti – udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci Vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Pokud situaci nezvládáte, domluvte se s jiným členem rodiny, který bude dítě do školky odvádět.

9, Za pobyt ve školce neslibujte dětem odměny předem – dítě bude mít obavu ze selhání a situace pro něj bude ještě složitější. Odměňte dítě  při vyzvedávání pochvalou a nebo  dobrůtkou či malým dárkem, ale nemělo by se stát pravidelností.

10,  Promluvte  krátce s učitelkou o prožitém dni Vašeho dítěte ve školce.