Projekt Šablony III pro MŠ

Mateřská škola Chotěboř opět zapojena v projektu ESF – Šablony III

Dvouleté období projektu II. Personální a edukační podpora Mateřské školy Chotěboř bylo k 31. 8. 2020 úspěšně zakončeno naplněním výstupů – personální pozice školního asistenta, vzděláváním pedagogického sboru v oblasti polytechniky a čtenářské gramotnosti pro děti předškolního věku,  realizací projektových dnů ve třídách mateřských škol.

Vzhledem k tomu, že nám zapojení do projektu, který je plně dotovaný Evropskou unií, přineslo nemalé finanční prostředky, neváhali jsme využít nově vyhlášenou navazující výzvu Šablony III s obdobným názvem projektu – III. Personální a edukační podpora Mateřské školy Chotěboř.

Aktivitami  projektu III. Personální a edukační podpora Mateřské školy Chotěboř jsou

1, pozice školních asistentů v pedagogickém týmu

2, pozice chůvy pro nejmladší děti v mateřské škole

3, projektový den ve všech třídách mateřské školy

 Projekt byl zahájen 1. 9. 2020, bude realizován jeden rok a jeho cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

                                                             MŠ Chotěboř, Niklová Eva

    Plakát k projektu