Projekt Šablony II pro MŠ

Mateřské školy opět zapojeny v projektu ESF – Šablony II

Dvouleté období projektu Personální a edukační podpora Mateřské školy Chotěboř bylo k 31.8.2018 úspěšně zakončeno naplněním  výstupů – personální pozice chůvy a školního  asistenta,  vzděláváním  pedagogického sboru.  Vzhledem k tomu, že  nám zapojení  do  projektu ,  který  je  plně  dotovaný  Evropskou  unií,  přineslo   nemalé finanční  prostředky,  neváhali jsme  se  zapojit do nově vyhlášené  navazující  výzvy  Šablony II  s obdobným názvem.

Aktivitami  projektu  II. Personální a edukační podpora Mateřské školy Chotěboř je

1, pozice  školního  asistenta v pedagogickém týmu

2, další  vzdělávání pedagogického sboru v oblasti polytechnické a čtenářské pregramotnosti

3, realizace  projektových dnů ve všech třídách našich mateřských škol

 Projekt byl zahájen 1.9.2018 , bude realizován opět dva roky a jeho cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

1809160942-a3vertical