Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy , školní rok 2020/21

              Mateřská  škola Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod

         Rozhodnutí o přijetí  dítěte  do mateřské školy ,  školní rok 2020/21

Ředitelka mateřské  školy, jejíž činnost vykonává  Mateřská  škola Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu  ustanovení §34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb  o předškolním, základním,  středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

                       vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

           v Mateřské škole Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod , školní rok 2020/2021

Přijaté děti  k 1.9.2020  jsou organizačně   umístěny na pracoviště   školy  s registračním číslem :

MŠ Březová         

2,3,4 5,8,9,11,12,14,18,20,22,27,28,29,31,32,33,34,48,57,59,60,69,70,78,79,
81                               

MŠ Na Chmelnici    

6,7,10,13,26,30,37,39,40,41,42,43,45,55,58,62,64,65,66,71,72,73,74,75,
76,                                  

MŠ Svojsíkova      

1,15,16,17,19,21,23,24,35,36,38,44,46,47,49,50,51,52,53,54,56,61,63,67,68,77,80,

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí a to prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod ke KÚ Kraje Vysočina , Žižkova 57, Jihlava.

Podpis  a datum podpisu ředitelky školy : 20.5.2020

Datum zveřejnění rozhodnutí: 21.5.2020