Zápis do MŠ

Zápis do Mateřské školy v Chotěboři na školní rok  2019/2020

Zápis do Mateřské školy Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod se uskuteční

ve  čtvrtek  2. května 2019
od 9.00 do 11.00 h a od 13.00 do 15.30 h

v sídle Mateřské školy Chotěboř – Březová  272, Chotěboř, kde přijímáme žádosti 
o  přijetí dětí  do MŠ  pro všechna pracoviště:

MŠ Březová, MŠ Na Chmelnici a MŠ Svojsíkova.

Přineste sebou:

 • vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Evidenční list
 • Přihlášku ke stravování
 • podepsaná  Kritéria
 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

(tiskopisy jsou k dispozici ve všech mateřských školách a na webových stránkách  MŠ  www.mscho.cz).

Přijímáme děti zpravidla od 3 let, nejdříve však od 2 let (dle Školského zákona
č. 561/2004 Sb.)

Rodičům doporučujeme, aby děti pokud možno k zápisu nebrali. Zápis probíhá ve správním řízení a je nutné, aby  se rodiče  soustředili  na případné otázky a odpovědi týkající se MŠ.

 Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 569 624 783.   

                                                                                       Mateřská škola Chotěboř

Tiskopisy:

 


Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro  zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Jiné možnosti způsobu plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 •  individuální vzdělávání – zákonný zástupce však  musí  žádat o přijetí dítěte do MŠ  v době zápisu
 •  vzdělávání v přípravné třídě ZŠ

Mateřská škola Chotěboř