Zápis do Mateřské školy v Chotěboři na školní rok 2020/21

Zápis do Mateřské školy Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod   se uskuteční
v době mimořádných opatření vlády  ve dnech

5. – 7. května 2020
bez osobní účasti zákonných zástupců
Mateřská škola Chotěboř – Březová  272, Chotěboř
přijímá žádosti  o  přijetí dětí  do MŠ  pro všechna pracoviště:

MŠ Březová, MŠ Na Chmelnici,  MŠ Svojsíkova.

Forma podání :

  1. Datovou schránkou (ppxkpnm)
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, není  však zcela  bezpečné z pohledu ochrany osobních údajů (materska.skola@chot.cz)
  3. Poštou  (Mateřská škola Chotěboř, Březová 272, 583 01 Chotěboř)
  4. Osobním podáním, ale pouze po předchozím telef. objednání na čísle
    733 690 503, kdy bude dopředu domluven přesný čas podání

 

Zašlete  vyplněnou:

Tiskopisy jsou k dispozici  na webových stránkách  MŠ – www.mscho.cz, popřípadě
v MŠ Březová. Vše bylo konzultováno s pověřencem na ochranu osobních údajů.

Překontrolujte před odesláním správnost a úplnost všech údajů v tiskopisech, důležitost podpisů všech dokumentů. Přijímáme děti  od dvou do zpravidla  šesti let, děti mladší tří let nemají právní nárok na přijetí do mateřské školy (dle Školského zákona č. 561/2004 Sb.).

Případné dotazy na telefonickém čísle 733 690 503.  

                                              Mateřská škola Chotěboř

Doplňující informace k očkování dětí

Při podávání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy je nutné doložit od lékaře, že dítě je řádně očkováno (netýká se dětí, které dosáhnou k 31. 8. 2020 včetně pěti let).

V současné situaci není nutné lékaře navštívit  a  lze doložit čestným prohlášením
a kopií očkovacího průkazu
.

Ředitelka školy porovná očkovací kalendář (který plyne z právních předpisů) 
s očkovacím průkazem dítěte.

V případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat lékaře na dálku a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci.

Vzor Čestného prohlášení k očkování

 

Informace: