Návštěvy ve školce

Návštěvy ve školce……….to nás baví!

Ověřování   znalostí  a  dovedností  předškoláčků,  kteří  pravidelně  nedochází  do mateřské školy  a připravují se na vstup do základní školy jiným způsobem, proběhlo již druhým rokem v  posledním listopadovém pondělí  v MŠ Březová. Předškolní děti ve  třídě   Motýlků  se  seznámily s novými  kamarády   již   v  polovině  listopadu při první  návštěvě  dětí  ve  školce  a  na  jejich  další  návštěvu  se  moc  těšily.  Malé návštěvníky ve školce  zaujala  nejen truhlářská  dílnička ve třídě, ale i velké  sestavy Lega a rozsáhlé  autodráhy, které jsou oblíbenou hračkou dětí ve školce. Děvčata  si vyzkoušela  výbavu  pro  malé  kadeřnice .  V  den  samotného   ověřování   se   paní učitelky snažily   motivovat děti k zapojení do organizovaných her  jak skupinových tak individuálních, při kterých  zjišťovaly úroveň   dovedností , vědomostí  a návyků dětí.   Na dětech  , které přicházely do školky k ověření, byl zpočátku znát ostych a obavy  z dopoledního pobytu ve školce, které se však v krátkém čase zcela vytratily.  Vlídný  přístup  a  dlouholeté zkušenosti  kvalifikovaných  učitelek , které   se  stále vzdělávají  v  oblasti  předškolní  výchovy,  jsou  vždy  zárukou  přátelského  a  odpovědného přístupu k dětem. Při  závěrečném  hodnocení   nás   děti překvapily otázkou ,,Kdy zase přijdeme?“  Vzhledem  k  tomu, že školkové  děti  mají  návštěvy rády, tak kdykoliv budete chtít.

                                                                                       MŠ Chotěboř, Eva Niklová

Hravý podzim ve školce

Podzim nám dopřává krásné dny a tak si užíváme sluníčka a barevné nádhery okolo nás. Sklízíme  velikou  úrodu  kaštanů a  společně  pečujeme o naše školní  zahrady. Práce  s  listím máme dost, ale  děti si  rády hrají a  procházky jim zpestří . Při práci máme hlavně legraci a často si ji užíváme i tvořivě.
Ve školce žijeme i sportem, a tak starším dětem začala Školka bruslení.
Děti  z  MŠ  Březová  a  Svojsíkova již první hodinu braly opravdu  sportovně a nikdo z  nich  neuronil  ani slzičku, přestože  pro  některé  bylo  zápolení  s  neposlušnými bruslemi a hrazdičkou opravdu náročné.
Děkujeme tímto trenérům HC Chotěboř, že  se  letos  opět  trpělivě  věnují  malým dětem.
Začátkem října opět zahájily naše paní učitelky zájmové činnosti pro děti. Čeká nás spoustu zajímavých aktivit  a  výletů za poznáním . Zkrátka ve školce to prostě žije.

                                                                               Eva Niklová, Mateřská škola  Chotěboř

no images were found

Svět nekončí za vrátky

Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky

Celoroční aktivity pro předškolní děti.

no images were found

 

Česká obec sokolská  připravila pro děti mateřských škol  projekt, jehož  záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí. Sedm tříd z našich mateřských škol v našem městě se do toho projektu zapojilo. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
V rámci projektu není  záměrem, aby děti vzájemně soupeřily, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak  pohybové aktivity se zaměřují na respektování a rozvoji individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.
Děti v mateřských školách plní průběžně aktivity, které jsou popsány v sešitku (jsou rozlišeny dle věku dětí) – děti si vylepují samolepky po splnění dané aktivity. Aktivity odpovídají jejich věku a vzdělávacímu programu školy.
Cílem projektu je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

                                                                          Eva Niklová, Mateřská škola  Chotěboř

Naše škola bruslí

Předškolní  děti z  mateřské školy v ulici  Březová  a Svojsíkova   se  s nadšením zapojily do realizace projektu  HC Chotěboř – Naše školka bruslí. Po  dobu provozu  ledové plochy  na zimním stadionu si budou děti střídavě každý týden nazouvat brusličky, používat  nezbytné  ochranné pomůcky a s nadšením vyrážet na led.

naše školka