Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

i když provoz pro všechny děti z našich mateřských škol zajišťuje MŠ Březová, můžete si i nadále vyzvedávat vzdělávací materiály pro povinně vzdělávané děti v boxech u Vaší  mateřské školy. Pokud byste se rozhodli o obnovení docházky Vašeho dítěte do školky, prosím informujte nás na telefoním čísle 569 624 783.

Další náměty pro vzdělávání předškoláčků najdete i na www.predskolaci.cz , www.pinterest.com , www.i-creative.cz

                                                              www.detskestranky.cz

Informace pro rodiče

Vážení rodiče povinně vzdělávaných dětí v mateřských školách (děti v posledním ročníku v MŠ)

Paní učitelky budou připravovat dětem, které jsou povinně vzdělávané v našich mateřských školách, vzdělávací a procvičovací materiály .

Tyto materiály budou pro Vás připraveny vždy ve středu a v pátek mezi 12,00 – 16,00hod.

Box najdete 1, MŠ Březová – u schodů při vstupu do školky ke třídě Motýlků a Žabek

2, MŠ Svojsíkova – u zadního vchodu do budovy (projdete otevřenou spodní zelenou brankou)

3, MŠ Na Chmelnici – u hlavního vchodu od silnice

Rodiče dětí, které docházejí do logopedické třídy v MŠ Svojsíkova , můžou v boxu nechat cvičné sešity dětí a paní učitelka do příště zapíše procvičovací úkoly pro děti a rodiče si v dalším termínu sešity opět můžou vyzvednout.

Přejeme všem , aby se situace co nejúspěšněji zvládla a vše se brzy vrátilo do normálu .

Niklová Eva, ředitelka školy


INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě vyhodnocení situace v souvislosti s vývojem epidemiologické situace doporučilo město Chotěboř, jako zřizovatel MŠ Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod zachovat i nadále v mateřské škole provoz z důvodu neohrožení chodu důležitých institucí nejen ve městě (jako např. zdravotnická zařízení, obchody, služby a další provozy).

Pro aktuální informace doporučujeme rodičům sledovat webové stránky MŠ a města Chotěboř.

Pokud dojde ke změnám v nařízení vlády nebo bezpečnostní rady státu bude MŠ Chotěboř i zřizovatel město Chotěboř postupovat dle přijatých opatření.

Ve stejném režimu provozu zůstávají otevřené i Městské jesle Chotěboř (dětská skupina).

OZNÁMENÍ MŠ PRO RODIČE

Na základě doporučení zřizovatele bude provoz v mateřské škole pouze omezen.

V rámci preventivních opatření žádáme rodiče, kteří mají možnost, aby jejich děti nechodily do MŠ (např. matky na mateřské dovolené, rodiče dětí ze ZŠ).

Akce pořádané MŠ jsou do odvolání zrušeny (plavání, divadla).

Prosíme o nahlášení nepřítomnosti dětí.

V pondělí 16.3. 2020 bude provoz na všech pracovištích Mateřské školy Chotěboř

Děkujeme za pochopení

                                                                  Eva Niklová, ředitelka MŠ

        

                    Mateřská škola Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod

         Opatření mateřské školy k předcházení možné nákazy koronavirem

 

+  ve všech umývárnách dětí i dospělých včetně školní jídelny  jsou dezinfekční prostředky na mytí rukou

+  před příchodem dětí do třídy projdou děti umývárnou s důkladným umytím rukou

+ v MŠ probíhá denně dezinfekce klik, madel u zábradlí, dveří, vypínačů,  stolů

 + všichni zaměstnanci byli poučeni o dodržování zvýšené hygieny

+ ve školce probíhá zvýšený úklid s použitím SAVA nebo SANYTOLU – podlahy, toalety, umyvadla

+ všechny děti jsou poučovány o správném postupu při mytí rukou

+ všechny děti jsou poučovány – jak správně smrkat,  kašlat, kýchat

_  do mateřské školy nelze přijmout dítě s příznaky respiračního onemocnění nebo teplotou

V Chotěboři dne 12.3.2020                                 Niklová Eva, MŠ Chotěboř

Projektové dny – Zdraví do škol

V měsíci listopadu probíhají projektové dny Zdravě hravě v rámci Šablon II, 2018 – 2020 v MŠ Březová, Chotěboř.

Děti jsou zapojeny do různých činností, které souvisejí se zdravým životním stylem člověka – pohyb, stravování, výběr potravin, naše tělo.

Zdraví do škol, z.s.

Sjednocení 632

742 13 Studénka, okr. Nový Jičín

Česká republika

IČ: 03830438

+420 775 191 911

info@zdravidoskol.cz

Děti opět na ledě zimního stadionu

Starší děti s paní učitelkami ze školky Březová a Svojsíkova zahájily dne 24. 9.  opět  „ školičku bruslení“. Většina dětí byla na ledě poprvé a tak měly  k dispozici pomocné hrazdičky, o které  se mohly opírat.  Děti, které bruslily již v loňském školním roce , je však nepotřebovaly a jezdily bez opory. S pány trenéry jsme se učili hlavně padat a „ chytat zajíce“. To byla velká legrace. Na ledě nás to moc baví a rychle se učíme. Přišli se na nás podívat naši mladší kamarádi a my jsme jim předvedli, co jsme se naučili (čápa, medvěda, žížalu). Přestože některé z nás bolely nožky, těšíme se na další lekce.

Školní rok začíná 2.9.2019.

Adaptační program je vytvořený jako pomoc při usnadnění prvních krůčků dítěte do organizovaného zařízení. Týká se hlavně nejmladších  dětí (2,5 -4letých)

 Tato situace je pro dítě úplně nová a neznámá, může vyvolávat strach a úzkost. Převážná většina malých dětí se obává toho, že jejich milovaní rodiče je odložili a už si pro ně nikdy nepřijdou.

Vaše děti ještě nemají zkušenost s mateřskou školou, neznají nové prostředí, děti, zaměstnance ani jak to probíhá ve školce.

Ještě před nástupem do školky můžete přijít s dítětem ve čtvrtek a pátek od 10 hod   do 11 hod. Prohlédnete si společně třídu, hračky, seznámíte se s paní učitelkou , se  svojí značkou, toaletami a s tím, co je třeba si do školky přinést.

Dne 2.- 4.9. je možné s dítětem setrvat ve třídě  v době mezi 7,30 -8,45h  a poté buď nechat dítě ve školce  a odejít a  nebo si  dítě odvést. V případě, že dítě ve třídě zůstává na pobyt, je nutné nahlásit ráno  při příchodu učitelce ve třídě.

Pomozte tedy svým dětem vše nové v klidu poznat a prožít s Vámi, aby jejich vstup do školství byl co nejharmoničtější a podpořil vytváření kladného vztahu ke vzdělávání.

Akce v mateřské škole – leden, únor

V měsíci lednu a únoru probíhají v našich mateřských školách projektové dny:

  1. Království barev s lektorkou Mgr. Petrou Polívkouvou
  2. Keramikování s lektorkou Mgr. Světlanou Širokou

V měsíci únoru se bude konat pro přihlášené děti vyšetření očí – Prima Vizus (poplatek 150,- Kč).