Informace pro rodiče – potvrzení o daňové úlevě za úplatu za předškolní vzdělávání (dále školné)

Upozorňujeme rodiče, že od letošního roku již nebudeme dávat Potvrzení o daňové úlevě za školné automaticky plošně všem rodičům, ale pouze na základě žádosti rodičů o vystavení tohoto potvrzení.

Formulář bude k dispozici v šatnách dětí a také ke stažení na webu MŠ Chotěboř (www.mscho.cz).

Vyplněné formuláře odevzdávejte ve třídě u své paní učitelky nebo zasílejte poštou (v případě nepřítomnosti dítěte v MŠ) na adresu Mateřská škola Chotěboř, Březová 272, 58301  Chotěboř v termínu do 20.1.2022.