Informace pro rodiče předškolních dětí

Vážení rodiče předškoláků pokud byste uvažovali o odkladu školní docházky pro Vašeho syna/Vaši dceru, je vhodné a potřebné navštívit s  dítětem poradnu pro posouzení školní zralosti. Na vyšetření je nutné se předem domluvit s pracovníky poradenského zařízení. Dále je zapotřebí k žádosti o odklad školní docházky doložit zprávu od pediatra/dětského lékaře. PPP Havlíčkův Brod | Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum […]

Informace pro rodiče – potvrzení o daňové úlevě za úplatu za předškolní vzdělávání (dále školné)

Upozorňujeme rodiče, že od letošního roku již nebudeme dávat Potvrzení o daňové úlevě za školné automaticky plošně všem rodičům, ale pouze na základě žádosti rodičů o vystavení tohoto potvrzení. Formulář bude k dispozici v šatnách dětí a také ke stažení na webu MŠ Chotěboř (www.mscho.cz). Vyplněné formuláře odevzdávejte ve třídě u své paní učitelky nebo zasílejte poštou (v případě nepřítomnosti dítěte v MŠ) […]