Informace pro rodiče

Návštěva logopedky ze SPC Velké Meziříčí – Březejc v MŠ Chotěboř

Z důvodů nemoci se přesouvá návštěva paní logopedky v mateřských školách.

Dne 12. 11. 2021 budou vyšetřovány děti ve školce Březová a Svojsíkova v oblasti řečového vývoje. Dále pak 23. 11. 2021 přijede paní logopedka do speciální třídy v MŠ Svojsíkova.

V MŠ Na Chmelnici bude paní logopedka prověřovat řečovou úroveň dětí dne  1. 12. 2021.

Rodiče, kteří se domlouvají ve třídách s paní učitelkami na vyšetření dětí, vyplní žádost a souhlas s osobními údaji.

Děkujeme všem  za spolupráci, Niklová Eva MŠ Chotěboř