Nařízení ředitelky školy ke stanovení úplaty za předškolní                    

 vzdělávání za  měsíc březen a  duben 2021 (z důvodu mimořádných opatření MZ a krizového opatření vlády)

1, Za měsíc březen a duben jsou osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání zákonní zástupci dětí, které nemohly docházet k prezenční výuce. Dále jsou od úplaty za vzdělávání osvobozeni zákonní zástupci dětí, které se účastnily prezenčního vzdělávání v MŠ  v době  mimořádného  opatření, nouzový stav od 1. 3. – 11. 4. 2021 (zákonní zástupci patří do skupiny vybraných profesí – Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 201)

2, Děti docházející do MŠ k povinné předškolní docházce a děti s odkladem školní docházky se v mateřské škole vzdělávají bezúplatně

3,Zákonní zástupci, kteří patří do skupiny vybraných  profesí a děti ve třídě zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona (dle MO MZ ze dne 6.4.) a využili možnosti účasti  dítěte v prezenčním vzdělávání od 12. 4. 2021 a   nejsou povinně vzdělávané v MŠ, hradí úplatu za vzdělávání v dubnu  300,-Kč.

Dne 23. 4. 2021                                                       Niklová Eva, ředitelka školy