Platba školného – informace

Vážení rodiče, vzhledem k rychle se měnícím mimořádným opatřením vlády a nejasné situaci k obnovení plného provozu školy Vás prosíme, abyste zachovali i nadále platby za školné. Na konci dubna bude provedeno mimořádné vyúčtování školného.  Případné přeplatky,  které na školném vzniknou, budou zaslány v průběhu května  na Vaše účty, ke kterým jste dali souhlas. Informace o provedení vratky bude uvedena na webu školy.

Dne 14.4.2021                 

ředitelka školy  Niklová Eva  a  ekonomka školy Eisová Jana Dis.