Předběžné informace k zápisu pro školní rok 2021/2022 do Mateřské školy Chotěboř, Březová 272, 583 01 Chotěboř

Předběžné informace k zápisu  pro školní rok 2021/2022 do Mateřské školy Chotěboř, Březová 272, 583 01 Chotěboř.Zápis i v letošním školním roce nebude organizovaný  kontaktní formou se zákonnými zástupci i když je možné po vzájemné komunikaci domluvit  individuální konzultace. Dny zápisu jsou stanoveny od 4. května do 10. května s doručením vyplněných tiskopisů na adresu školy  (poštou, do boxu ve škole) nebo do datové schránky. Podrobné informace s potřebnými tiskopisy  budou zveřejněny koncem března na našich stránkách.                                                                                                 Niklová Eva, ředitelka školy