Informace pro rodiče

Vzhledem k omezení provozu Mateřské školy Chotěboř v době mimořádných opatření – koronavirus ,

snižujeme úplatu školného v uvedeném období o 400,-Kč.

Dne 7.5.2020  bylo odesláno na účty rodičů.

!!! V následujících platbách neprovádějte žádné změny. Úplata školného 400,-Kč/měsíc  v měsíci květnu zůstává dle  stálých  pravidel.

    V Chotěboři, dne 7.5.2020                                                Niklová Eva, ředitelka MŠ Chotěboř