Zápis do Mateřské školy v Chotěboři na školní rok 2020/2021

Nové informace k zápisu do mateřských škol v Chotěboři najdete v rubrice Pro rodiče

 Doplňující informace k očkování dětí

Při podávání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy je nutné doložit od lékaře, že dítě je řádně očkováno (netýká se dětí, které dosáhnou k 31. 8. 2020 včetně pěti let).

V současné situaci není nutné lékaře navštívit  a  lze doložit čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací kalendář (který plyne z právních předpisů) s očkovacím průkazem dítěte.

V případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat lékaře na dálku a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci.

Vzor čestného prohlášení v rubrice Pro rodiče