Péče o děti rodičů vybraných profesí

Vláda nařídila usnesením ze dne 15. 3. 2020 č. 219 v souladu s krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 15 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci

–          bezpečnostních sborů,

–          obecní policie,

–          poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,

–          příslušníci ozbrojených sil,

–          a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Dne 23. 3. 2020 vláda usnesením č. 276 rozšířila okruh výše uvedených zaměstnanců o zaměstnance

–          obcí zařazené do obecních úřadů k výkonu sociální práce,

–          krajů zařazené do krajských úřadů k výkonu sociální práce,

–          poskytovatelů sociálních služeb. MŠ Chotěboř je zařazena do  sítě těchto  škol.