INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě vyhodnocení situace v souvislosti s vývojem epidemiologické situace doporučilo město Chotěboř, jako zřizovatel MŠ Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod zachovat i nadále v mateřské škole provoz z důvodu neohrožení chodu důležitých institucí nejen ve městě (jako např. zdravotnická zařízení, obchody, služby a další provozy).

Pro aktuální informace doporučujeme rodičům sledovat webové stránky MŠ a města Chotěboř.

Pokud dojde ke změnám v nařízení vlády nebo bezpečnostní rady státu bude MŠ Chotěboř i zřizovatel město Chotěboř postupovat dle přijatých opatření.

Ve stejném režimu provozu zůstávají otevřené i Městské jesle Chotěboř (dětská skupina).

OZNÁMENÍ MŠ PRO RODIČE

Na základě doporučení zřizovatele bude provoz v mateřské škole pouze omezen.

V rámci preventivních opatření žádáme rodiče, kteří mají možnost, aby jejich děti nechodily do MŠ (např. matky na mateřské dovolené, rodiče dětí ze ZŠ).

Akce pořádané MŠ jsou do odvolání zrušeny (plavání, divadla).

Prosíme o nahlášení nepřítomnosti dětí.

V pondělí 16.3. 2020 bude provoz na všech pracovištích Mateřské školy Chotěboř

Děkujeme za pochopení

                                                                  Eva Niklová, ředitelka MŠ

        

                    Mateřská škola Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod

         Opatření mateřské školy k předcházení možné nákazy koronavirem

 

+  ve všech umývárnách dětí i dospělých včetně školní jídelny  jsou dezinfekční prostředky na mytí rukou

+  před příchodem dětí do třídy projdou děti umývárnou s důkladným umytím rukou

+ v MŠ probíhá denně dezinfekce klik, madel u zábradlí, dveří, vypínačů,  stolů

 + všichni zaměstnanci byli poučeni o dodržování zvýšené hygieny

+ ve školce probíhá zvýšený úklid s použitím SAVA nebo SANYTOLU – podlahy, toalety, umyvadla

+ všechny děti jsou poučovány o správném postupu při mytí rukou

+ všechny děti jsou poučovány – jak správně smrkat,  kašlat, kýchat

_  do mateřské školy nelze přijmout dítě s příznaky respiračního onemocnění nebo teplotou

V Chotěboři dne 12.3.2020                                 Niklová Eva, MŠ Chotěboř