Přerušení provozu MŠ

 V á ž e n í  r o d i č e ,

sdělujeme Vám, že Rada města Chotěboře na svém zasedání dne 16.10.2019 schválila pod číslem jednacím 664/21/2019

přerušení provozu

v Mateřské škole Chotěboř v době vánočních prázdnin

(v souladu s § 3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ) a to

v termínu 23.12.2019 – 1.1.2020.

Dne 2. a 3. ledna pokračují školní vánoční prázdniny, avšak provoz v MŠ bude začínat dne 2. 1. 2020.

Pokud děti nebudou docházet do MŠ dne 2. a 3. ledna 2020, není třeba je v tyto dny písemně omlouvat, ale prosíme rodiče, aby dopředu včas nahlásili docházku dětí ve třídách ( z důvodu objednávky potravin).  Děkujeme