Informace pro rodiče nově přijatých dětí

-připravte děti na vstup do MŠ tak, aby se těšily  Vyprávějte jim co  ve školce zažijí a jaké potkají kamarády, jaké jsou ve školce hračky. Nacvičujte s dětmi ranní vstávání a sled  ranních činností doma  tak, aby  dítě odcházelo do školky bez chaosu a spěchu. Zkracujte  ráno loučení před třídou a oznamte vždy dítěti, kdo si ho ve školce vyzvedne.

-informujte  se  při vyzvedávání dítěte u p. učitelky,  jak probíhal den ve školce.

–  první dny  nenechávejte děti  ve školce zbytečně dlouho, udělejte si na ně čas a zapojte dle možnosti   vyzvedávání dítěte ve školce celou rodinu.

Jak dítě připravit na školku

V naší MŠ vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze –  zpočátku nám činí obtíže  převlékání,   zouvání a obouvání , pití z hrnečku, sedět u stolu při jídle, umět si říci na toaletu, umýt si ruce a utřít do ručníku, používat kapesník a umět smrkat – prosíme rodiče o spolupráci a k procvičování těchto základních úkonů ještě před nástupem do školky.

Za hračky přinesené z domu nezodpovídáme. Neručíme za ztrátu či poškození cenných věcí, které dítě přinese z domu.

  – po obědě se všechny děti ukládají na postýlku, spát nemusí, jen odpočívají (pokud  hrozí riziko počůrání, rodiče můžou donést do školky ,označené jménem dítěte, nepropustné podložky do postýlky

   – zaměření ŠVP na zdravý životní styl, zahrnuje zdravou a veselou mysl, zdravou a vyváženou stravu, zdravý pravidelný pohyb a zdravé životní prostředí, vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech, v práci využíváme metodu hry a prožitkového učení,

    -zaměřujeme se na prevenci dětské obezity, dbáme na vyváženou skladbu jídelníčku, zařazujeme luštěniny, ryby a další méně obvyklé potraviny, prosíme rodiče o spolupráci, aby děti vždy ochutnaly a potom se samy rozhodly, aby nebyly ovlivněné výrokem rodiče, nebo jeho nevhodnou poznámkou,

    -děti chodí denně ven na cca 2 hodiny, je nutné vhodné oblečení ,  holínky a pláštěnka dle ročního období

   – každá třída pracuje samostatně, má vlastní plán práce,

    -rodiče  se  mohou  zapojovat  do třídního plánování, mohou prezentovat své povolání nebo svého koníčka,

    -rodiče mohou využít odborného poradenství učitele

   – sponzoring je možný na základě darovací smlouvy,

   – předškoláci a děti s odkladem školní docházky – NEPLATÍ ŠKOLNÉ,

–  pokud cítíte nějaký problém, je dobré řešit jej  co nejdříve nejprve s učitelkou, potom případně s ředitelkou, vždy je nutno domluvit si schůzku, NE MEZI DVEŘMI,

Co si děti přinesou do školky

Bačkorky (ne pantofle ani boty CROSs, nejlépe podepsané), volné oblečení do třídy – raději vše podepsané navypratelnou fixou. Na ven odpovídající oblečení roční době, které si dítě může ušpinit.

Náhradní oblečení do třídy, které zůstává v šatně.  Pyžamko (podepsané) na spaní

Další potřeby, které můžou nosit rodiče během měsíce září:

1x balení kapesníčků

1x papírové ubrousky

1x balení toalet . papíru(4kusy v balení)

tekuté mýdlo k doplnění do dávkovačů

 Starší děti-  kartáček na zuby + kelímek, zubní pastu – dle pokynů učitelek ve školce

Další podrobné informace se dozvíte na schůzkách ve třídě, které budou probíhat během měsíce září.

 Učitelky i ředitelka jsou tady pro vás a vaše děti.

MŠ Březová tel 569 624 783   , ředitelka Eva Niklová

MŠ Na Chmelnici  tel. 569 622 424, vedoucí učitelka Bc Martina Kopecká,

MŠ Svojsíkova  tel. 569 624 586, vedoucí učitelka Monika Kopecká

Ekonomka školy   tel. 731 545 650 (evidence plateb školného, MŠ Březová)

Hospodářka školy   569 624 783 (MŠ Březová)

telefony Školní jídelna: MŠ Březová               731 545 651

                                           MŠ Na Chmelnici      733 690 512

                                          MŠ Svojsíkova           733 690 513