Návštěvy ve školce

Návštěvy ve školce……….to nás baví!

Ověřování   znalostí  a  dovedností  předškoláčků,  kteří  pravidelně  nedochází  do mateřské školy  a připravují se na vstup do základní školy jiným způsobem, proběhlo již druhým rokem v  posledním listopadovém pondělí  v MŠ Březová. Předškolní děti ve  třídě   Motýlků  se  seznámily s novými  kamarády   již   v  polovině  listopadu při první  návštěvě  dětí  ve  školce  a  na  jejich  další  návštěvu  se  moc  těšily.  Malé návštěvníky ve školce  zaujala  nejen truhlářská  dílnička ve třídě, ale i velké  sestavy Lega a rozsáhlé  autodráhy, které jsou oblíbenou hračkou dětí ve školce. Děvčata  si vyzkoušela  výbavu  pro  malé  kadeřnice .  V  den  samotného   ověřování   se   paní učitelky snažily   motivovat děti k zapojení do organizovaných her  jak skupinových tak individuálních, při kterých  zjišťovaly úroveň   dovedností , vědomostí  a návyků dětí.   Na dětech  , které přicházely do školky k ověření, byl zpočátku znát ostych a obavy  z dopoledního pobytu ve školce, které se však v krátkém čase zcela vytratily.  Vlídný  přístup  a  dlouholeté zkušenosti  kvalifikovaných  učitelek , které   se  stále vzdělávají  v  oblasti  předškolní  výchovy,  jsou  vždy  zárukou  přátelského  a  odpovědného přístupu k dětem. Při  závěrečném  hodnocení   nás   děti překvapily otázkou ,,Kdy zase přijdeme?“  Vzhledem  k  tomu, že školkové  děti  mají  návštěvy rády, tak kdykoliv budete chtít.

                                                                                       MŠ Chotěboř, Eva Niklová